HELB pruža cjelokupan spektar inženjerskih usluga koje su nužne za izgradnju elektroenergetske infrastrukture. Naši vrhunski stručnjaci u domeni projektiranja, automatizacije, ispitivanja i puštanja u pogon rješavaju tehnološki najsloženije zahtjeve kupaca, a rješenja u našoj ponudi stvaramo vlastitim resursima, odnosno in-house.

Projektiranje

Izrađujemo idejne, glavne i izvedbene projekte te projekte izvedenog stanja elektroenergetskih postrojenja niskog, srednjeg i visokog napona. Pri projektiranju koristimo programske alate EPLAN Electric P8, AutoCAD, DiaLUX, Relux te ostale specijalizirane programe proizvođača elektroopreme.

Automatizacija

Implementacijom najnovijih tehnologija iz područja automatizacije i IIOT-a, HELB kupcima osigurava tehnički i individualno prilagođeno rješenje, bez obzira na to je li riječ o automatizaciji proizvodnog procesa ili pak o sustavu za optimizaciju potrošnje električne energije.

Ispitivanje

Naša iskusna inženjerska ekipa zadužena je za kontrolu kvalitete projekta u svim fazama proizvodnje ili elektrotehničkih radova. Pritom nudimo kompletno ispitivanje i puštanje u pogon, bilo da je riječ o osnovnim, funkcionalnim, specijalističkim ili dijagnostičkim ispitivanjima.

Relejna zaštita

Korisnicima također nudimo konfiguriranje i ispitivanje sustava numeričke zaštite elektroenergetskih objekata. Ovom uslugom proširujemo domenu ispitivanja na cjelokupno postrojenje – od primarnog energetskog do sekundarnog  upravljačko-nadzornog sustava.

Vođenje projekata

Projekte vodimo prema najmodernijim principima, korištenjem vlastitog razvijenog programskog poslovnog sustava te u skladu s internim standardom vođenja projekata, uz kontinuiran razvoj i rad na najizazovnijim projektima u elektroenergetici.

Konzalting

Dugogodišnje iskustvo, znanje i mreža suradničkih kontakata koje smo stekli na različitim projektima omogućuju nam nuđenje  široke domene raznovrsnih konzultantskih usluga u elektroenergetici i naftnoj industriji.

Nadzor

Naši iskusni nadzorni inženjeri brinu se o usklađenju projekta gradnje s građevinskom dozvolom, glavnim projektom te Zakonom o gradnji i drugim propisima. Opseg djelatnosti ove usluge uključuje i preglede uvjeta koje je izvođač radova obvezan ispuniti.

Zaštita na radu

U skladu s najboljom svjetskom praksom, implementirali smo Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu – BS OHSAS 18001. Zahvaljujući predanom radu naših stručnjaka, ovu uslugu koriste i naši partneri na svojim projektima.

Energetsko savjetovanje

Pomoću energetskih pregleda postavljamo temelje energetske i troškovne optimizacije vašeg objekta. Korištenjem naprednih tehnologija i ugradnjom pametnih mreža omogućavamo vam stvarne i konkretne uštede, ali i dajemo opći doprinos održivoj energetskoj politici.