Projekt WWW vaučeri za MSP-ove

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „WWW vaučeri za MSP-ove“ HELB d.o.o. provodi projekt „Izrada poslovne web stranice poduzeća HELB„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014. do 2020., oznake KK.03.2.1.17.0412.

Zbog brzine promjene u digitalnom okruženju, HELB-ovu web stranicu bilo je potrebno prilagoditi najnovijim konceptima kako bi zadovoljavala potrebe prezentacije tvrtke na međunarodnim tržištima. Budući da je strategija daljnjega razvoja usmjerena rastu izvoza proizvoda i usluga, izveden je njezin cjelovit redizajn, kojim će se unaprijediti pristupačnost za korisnike i uvesti standarde kakve imaju konkurenti na ciljanim tržištima.

Osnovni cilj izrade nove mrežne stranice je povećati konkurentnost tvrtke na izvoznim tržištima te izraditi učinkovit alat za podršku nastupa na međunarodnim sajmovima. Namijenjena je budućim i postojećim klijentima, poslovnim partnerima i prodajnom osoblju HELB-a.

Naziv projekta:
Izrada poslovne web stranice poduzeća HELB

Ime korisnika:
HELB d.o.o.

Ukupni iznos projekta: 89.625,00 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 71.700,00 kn

Ukupni iznos odobrene potpore: 50.190,00 kn

Trajanje projekta:
25. 2. 2019. – 23. 9. 2019.

Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba: Jasmina Purić, tel: +385 1 2781447, jasmina.puric@helb.hr