• Materijali
Profil poduzeća (1)

Kako je nastao HELB i čime se sve bavi? Za koje smo usluge specijalizirani? Pročitajte u kratkom profilu kompanije.

Profil poduzeća (2)

Upoznajte HELB izbliza u detaljnoj prezentaciji koja donosi informacije o misiji, viziji, uslugama, poslovnim aktivnostima i projektima kompanije.

Elektroenergetika i automatizacija

HELB nudi pouzdana rješenja i usluge u domeni opreme za naftno bušenje. Više detalja potražite u brošuri.

SN/VN sklopna postrojenja

HELB ima bogato iskustvo u instaliranju, servisiranju, testiranju i puštanju u rad na području proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije. Detaljnije informacije donosimo u dokumentu.

Specijalni kabeli za vršne pogone – SERVICE LOOPS

HELB u svojoj ponudi ima posebne kabele za vršne pogone koji su neizostavan dio opreme za naftno bušenje. Tehničke informacije i grafičke prikaze potražite u prezentaciji.

Politika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Zaštita zdravlja i sigurnost svih zaposlenika prioritet je naše kompanije. Pročitajte našu Politiku zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Blockchain u elektroenergetskom sektoru

Saznajte više o primjeni blockchaina u elektroenergetici u prezentaciji koju smo pripremili u povodu sudjelovanja na simpoziju CIGRE Rovinj 2018.

Year in Review 2018

Saznajte više o našim aktivnostima i projektima u 2018. godini!

Inženjering za elektroenergetsku infrastrukturu – brošura

Nudimo kompletnu uslugu u razvoju vašeg postrojenja: od projektiranja, proizvodnje, izgradnje, upravljanja i održavanja do ispitivanja i puštanja u pogon. Pročitajte više u našoj brošuri!

Year in Review 2019

Saznajte više o našim aktivnostima i projektima u 2019. godini!

2020. Godišnji pregled

Saznajte više o našim aktivnostima i projektima u 2020. godini!

Održavanje elektroenergetskih postrojenja i opreme

HELB je, uz ostale djelatnosti iz područja elektroenergetike, registrirana i ovlaštena za obavljanje djelatnosti održavanja elektroenergetskih postrojenja i opreme.