• Reference

Godina: 2021. Kupac: NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD. Lokacija: Hrvatska

Ime projekta: TS Brinje 220/35 kV Opis posla:

Rekonstrukcija TS Brinje 220/35 kV Više

Godina: 2021. Kupac: IREKS AROMA D.O.O. Lokacija: Hrvatska

Ime projekta: Izmještanje trafostanice kod privatnog kupca Opis posla:

Izmještanje TS te SN i NN kabelskih priključaka Više

Godina: 2021. Kupac: Schalttechnik Nord GmbH. Lokacija: Njemačka

Ime projekta: GEKA – Tri trafostanice vodećeg proizvođača kozmetičkih proizvoda Opis posla:

Ormari kompenzacije, elektromontažni radovi, ispitivanje i puštanje u rad tri trafostanice u Njemačkoj Više

Godina: 2021. Kupac: YOUTONE CONSTRUCTION D.O.O. Lokacija: Hrvatska

Ime projekta: Vjetroelektrana Senj Opis posla:

Elektromontažni radovi, ispitivanje i puštanje u rad Više

Godina: 2020. Kupac: IVICOM CONSULTING D.O.O. Lokacija: Hrvatska

Ime projekta: INA Rafinerija nafte Rijeka Opis posla:

Rekonstrukcija, izgradnja trafostanice, ispitivanje te sudjelovanje pri puštanju u pogon Više

Godina: 2020. Kupac: HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O. Lokacija: Hrvatska

Ime projekta: Elektroenergetska postrojenja u prijenosnom području Rijeka Opis posla:

Radovi na zamjeni izlaznih rastavljača tipa CBE 110 KV u postrojenjima prijenosnog područja Rijeka Više