• Reference

Godina: 2022. Kupac: HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. Lokacija: Varaždin, Hrvatska

Ime projekta: TS 35/0,4 kV “Strojarnica HE Varaždin” Opis posla:

Izgradnja nove transformatorske stanice TS 35/0,4 kV Strojarnica HE Varaždin i priključnih 35 kV kabelskih vodova Više

Godina: 2022. Kupac: KUNOVAC D.O.O. Lokacija: Benkovac, Hrvatska

Ime projekta: Vjetroelektrane ZD2P i ZD3P Opis posla:

Izvođenje elektro radova i ispitivanje na vjetroelektrani ZD2P i vjetroelektrani ZD3P Više

Godina: 2022. Kupac: KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE Lokacija: Vis, Hrvatska

Ime projekta: BSPEE Vis Opis posla:

Elektromontažni i građevinski radovi na ugradnji i kalibriranju BSPEE Vis Više

Godina: 2021. Kupac: NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD. Lokacija: Hrvatska

Ime projekta: TS Brinje 220/35 kV Opis posla:

Rekonstrukcija TS Brinje 220/35 kV Više

Godina: 2021. Kupac: IREKS AROMA D.O.O. Lokacija: Hrvatska

Ime projekta: Izmještanje trafostanice kod privatnog kupca Opis posla:

Izmještanje TS te SN i NN kabelskih priključaka Više

Godina: 2021. Kupac: Schalttechnik Nord GmbH. Lokacija: Njemačka

Ime projekta: GEKA – Tri trafostanice vodećeg proizvođača kozmetičkih proizvoda Opis posla:

Ormari kompenzacije, elektromontažni radovi, ispitivanje i puštanje u rad tri trafostanice u Njemačkoj Više