• Reference

Godina: 2018. Kupac: CROSCO Naftni Servisi d.o.o. Lokacija: Ukrajina

Ime projekta: S Croscom u Ukrajini Opis posla:

Vinterizacija bušećeg postrojenja E-401

Više