• Reference

Godina: 2018. Kupac: Vertiv Croatia d.o.o. Lokacija: Saudijska Arabija

Ime projekta: Kontejneri za Saudijsku Arabiju Opis posla:

Izvođenje elektroinstalacija u kontejnerima STC-a

Više