• Reference

Godina: 2018. Kupac: Iskraemeco d.o.o. Lokacija: Ploče, Hrvatska

Ime projekta: Terminal za rasute terete u Luci Ploče Opis posla:

Isporuka opreme i elektromontažni radovi na terminalu za rasute terete Luka Ploče

Više