• Reference

Godina: 2017. Kupac: Krnovo Green Energy d.o.o. Lokacija: Crna Gora

Ime projekta: SS Brezna i SS Krnovo (0539-1/16) Opis posla:

Sudjelovanje u puštanju u pogon i održavanje trafostanice

Više