Prvi licencirani OZDS u Hrvatskoj

Operator Zatvorenog Distribucijskog Sustava – nova djelatnost u HELB-u

Zakonom o tržištu električne energije, uvedena je nova energetska djelatnost – Operator Zatvorenog Distribucijskog Sustava (OZDS), kojom će se uspostaviti transparentni odnosi među sudionicima u razmjeni električne energije. Ishođenjem dozvole HELB je postao prvi licencirani OZDS u Republici Hrvatskoj, te nudi kompletne usluge postupka ishođenja statusa ZDS-a, izgradnje i uređenja elektrodistribucijske mreže, priključenja i uspostave obračunskih mjernih mjesta, upravljanja sustavom, isporuke električne energije, kao i očitanja, obračuna i naplate potrošnje električne energije.

Donosimo neke osnovne pojmove i informacije o tome što je to ZDS, tko su njegovi sudionici, koje su prednosti i što omogućuje. Zatvoreni Distribucijski Sustav (ZDS) je svaki poslovni sustav koji distribuira električnu energiju unutar zemljopisno ograničene industrijske ili trgovačke lokacije odnosno gdje postoji više od jednog korisnika koji se opskrbljuju električnom energijom preko zajedničkog obračunskog mjernog mjesta. Najčešći primjeri takvih lokacija su proizvodno – industrijski kompleksi, prometno-logistički kompleksi, robni terminali, shopping centri, turistički objekti i sl. U postojećim poslovnim sustavima koji imaju obilježja zatvorenih distribucijskih sustava korištenje električne energije najčešće karakterizira nedovoljna transparentnost, te ne postoji mogućnost kontrole troškova električne energije. S druge strane vlasnici poslovnih objekata i sustava uslugu isporuke električne energije prema korisnicima obavljaju vlastitim resursima ili putem ugovornih tvrtki. Tako uspostavom ZDS-a vlasnici ostvaruju značajne benefite poput prihoda od koncesije OZDS-a, delegiranje odgovornosti za funkcioniranje ZDS-a, sigurnost i pouzdanost opskrbe električne energije i fokus na temeljnu djelatnost. S druge strane korisnicima omogućava transparentno korištenje usluge opskrbe električnom energijom, ostvarenje ušteda u potrošnji, legalno priključenje na elektrodistributivnu mrežu, te sigurnost i pouzdanost u korištenju električne energije. U odnosu na trenutno stanje, osim Vlasnika i Korisnika, uvodi se i Operator, kao licencirani pružatelj usluge distribucije električne energije, te Regulator (HERA) i Nadziratelj (Državni inspektorat) za nadzor i kontrolu tehničkog sustava kao i odnosa među pojedinim sudionicima. Također se uspostavljaju Obračunska mjerna mjesta (OMM) na kojima se obavlja transparentna razmjena električne energije.

7 lipnja, 2022

Najnovije vijesti