• Reference

Godina: 2018. Kupac: Siemens d.d. Lokacija: Bjelovar, Hrvatska

Ime projekta: Geotermalna elektrana Velika 1 Opis posla:

Isporuka opreme i elektromontažni radovi za TS GTE Velika Ciglena

Više