Godina: 2018. Kupac: Siemens d.d. Lokacija: Bjelovar, Hrvatska

Ime projekta: Geotermalna elektrana Velika 1 Opis posla:

Isporuka opreme i elektromontažni radovi za TS GTE Velika Ciglena

U Velikoj Cigleni kod Bjelovara završena je prva geotermalna elektrana u Hrvatskoj – Velika 1, bruto snage 16,5 MW, koja je ujedno najveća geotermalna elektrana s binarnom ORC tehnologijom u kontinentalnoj Europi. HELB je ugovorio segment elektro-radova koji uključuju isporuku opreme, materijala i izvođenje elektromontažnih radova, kao i pružanje usluga voditelja gradilišta. Tehnička kompleksnost projekta zahtijevala je formiranje multidisciplinarnog tima – od voditelja projekta, projektanata koji su dodatno razradili izvedbenu dokumentaciju, tima koji je izradio NN ormare u HELB-ovu proizvodnom pogonu do voditelja elektromontažnih radova na gradilištu. Opseg elektromontažnih radova HELB-a uključivao je izradu SN 35 kV i 11 kV mreže, ugradnju SN sklopnih blokova s blok-transformatorom, izradu i ugradnju NN ormara, montažu ostale SN i NN opreme isporučitelja generatora te ostale opreme vezane za tehnološki proces. Prije puštanja u pogon provedena su ispitivanja i podešavanja zaštite koju su izveli iskusni inženjeri HELB-a.