• Reference

Godina: 2017. Kupac: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. Lokacija: Sisak, Hrvatska

Ime projekta: Rafinerija nafte Sisak (0216-1/17) Opis posla:

Zamjena relejne zaštite i prekidača

Više