Godina: 2017. Kupac: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. Lokacija: Sisak, Hrvatska

Ime projekta: Rafinerija nafte Sisak (0216-1/17) Opis posla:

Zamjena relejne zaštite i prekidača

Tijekom 2017. godine u Sisku u Rafineriji nafte napravljena je zamjena relejne zaštite i prekidača. Radovi su izvršeni u sklopu okvirnog ugovora za kupca STSI Integrirani tehnički servisi. U 2019. godini odrađena je zamjena relejne zaštite i prekidača prema ugovoru te osposobljavanje 6 kV vodnog polja u TS 6. Od zamjene relejne zaštite odrađena su 2 polja u TS 11 te 3 polja u TS 7, 2 polja u Energani 2.