• Reference

Godina: 2016. Kupac: Energoinvest d.d. Sarajevo Lokacija: Albanija

Ime projekta: SS 110 kV Babica, SS 110 kV Sarande, SS 110 kV Korca, SS 10 kV Permet i SS 110 kV Memeliaj (3004-1/14) Opis posla:

Elektromontažni radovi, ispitivanje i puštanje u pogon SS Babica, Sarande, Permet, Korca i Memeliaj

Više