Godina: 2016. Kupac: Energoinvest d.d. Sarajevo Lokacija: Albanija

Ime projekta: SS 110 kV Babica, SS 110 kV Sarande, SS 110 kV Korca, SS 10 kV Permet i SS 110 kV Memeliaj (3004-1/14) Opis posla:

Elektromontažni radovi, ispitivanje i puštanje u pogon SS Babica, Sarande, Permet, Korca i Memeliaj

HELB je sudjelovao u interkonekcijskom projektu za Energoinvest kojim su spojene kosovska i albanska mreža, što je za Energoinvest d.d. Sarajevo jedan od najvećih poslova na izgradnji dalekovoda u posljednja dva desetljeća. Uz proširenje pet trafostanica 110 kV naponskog nivoa, ukupno je izgrađeno 249 km 110 kV dalekovodnih linija. HELB-ovi stručnjaci izveli su elektromontažne radove i primarna i sekundarna ispitivanja te puštanje u pogon SS 110 kV Babica, SS 110 kV Sarande, SS 110 kV Korca, SS 10 kV Permet i SS 110 kV Memeliaj.