Godina: 2022. Kupac: KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE Lokacija: Vis, Hrvatska

Ime projekta: BSPEE Vis Opis posla:

Elektromontažni i građevinski radovi na ugradnji i kalibriranju BSPEE Vis

HELB je u 2022. godini izradio ormare za baterijsku pohranu na sunčanoj elektrani Vis. Posao je uključivao isporuku opreme, elektromontažne i građevinske radove na ugradnji i kalibriranju BSPEE Vis. Osnovni dio baterijskog sustava za pohranu energije (BSPEE) čine akumulatorske baterije. Nakon detaljne analize, zbog jako dobrih svojstava za ugovorenu primjenu, u BSPEE Vis su odabrane NMC baterije tvrtke Polarium. U sustav na Visu ukupno je ugrađeno 12 ormara s mogućnošću pohrane električne energije od 1,8 MWh.