Godina: 2021. Kupac: IREKS AROMA D.O.O. Lokacija: Hrvatska

Ime projekta: Izmještanje trafostanice kod privatnog kupca Opis posla:

Izmještanje TS te SN i NN kabelskih priključaka

Za kupca Ireks Aroma, HELB je 2021. godine radio izmještanje transformatorske stanice te njenih srednje naponskih i niskonaponskih kabelskih priključaka. Posao je uključivao izgradnju TS 20/0.4 kV, 1×1000 kVA, tvorničku izradu niskonaponskog dovodno-razvodnog postrojenja s poljem kompenzacije jalove energije, izradu NN dovodno-razvodnog sklopnog bloka, polaganje i spajanje SN i NN kabela, demontažu postojeće TS te završna ispitivanja, mjerenja i puštanje u pogon. Druga faza je uključivala dobavu, isporuku i montažu kućišta TS, te elektromontažne radove unutar trafostanice.