Godina: 2019. Kupac: Proizvođač energetskih transformatora Lokacija: Egipat

Ime projekta: Na energetskim transformatorima u Africi, Americi, Aziji i Europi Opis posla:

Proizvodnja upravljačkih ormara energetskih transformatora, montaža i nadzor nad montažom energetskih transformatora

Već gotovo 15 godina, HELB jenpouzdan partner za montažu energetskih transformatora, ali je također i proizvođač upravljačkih ormara za iste. Suradnja s proizvođačima energetskih transformatora proširena je i na područje nadzora nad montažom, ispitivanjem i puštanjem u pogon energetskih transformatora. Taj se posao odrađivao u Europi, Aziji, Africi, Srednjoj i Južnoj Americi: od Alžira, Češke, Dubaija, Filipina, Katara, Egipta, Kosova, Kuvajta, Poljske, Omana, Španjolske  do Argentine, Kostarike i Perua.