Godina: 2022. Kupac: HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. Lokacija: Varaždin, Hrvatska

Ime projekta: TS 35/0,4 kV “Strojarnica HE Varaždin” Opis posla:

Izgradnja nove transformatorske stanice TS 35/0,4 kV Strojarnica HE Varaždin i priključnih 35 kV kabelskih vodova

HELB je radio na izgradnji nove transformatorske stanice TS 35/0,4 kV Strojarnica HE Varaždin i priključnih 35 kV kabelskih vodova. Novoizgrađena transformatorska stanica je modificirana betonska kompaktna trafostanica za smještaj transformatora 35/0,4 kV za potrebe napajanja vlastite potrošnje, postrojenja pomoćnih napona, ormara mjerenja i sustava daljinskog vođenja. Projekt je trajao oko 8 mjeseci, a neki od poslova koje je HELB obavljao su građevinski radovi na kabelskim vodovima, ugradnja postrojenja 35 kV, kompletna montaža, polaganje kabela, izrada uzemljenja, ugradnja sustava napajanja, funkcionalna ispitivanja i slično.