Godina: 2016. Kupac: Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d. Lokacija: Konjsko, Hrvatska

Ime projekta: TS Konjsko (0199-1/16) Opis posla:

Rekonstrukcije transformatorskih polja 220 kV i 110 kV za potrebe ugradnje ATR3 220/110 kV u TS Konjsko

U Konjskom je napravljena rekonstrukcija transformatorskih polja 220 kV i 110 kV za potrebe ugradnje ATR3 220/110 kV u trafostanicu Konjsko. Radovi su izvršeni u sklopu ugovora za kupca Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d., a HELB je bio zadužen za proizvodnju, isporuku te montažu ormara i funkcionalna ispitivanja. Angažman je uključivao i pripremne radove vezano uz zamjenu sekundarne opreme (upravljanje i nadzor, relejna zaštita i regulacija) rasklopišta 220 kV. TS Konjsko najveće je elektroenergetsko postrojenje prijenosne mreže u Dalmaciji.