Godina: 2020. Kupac: ING-GRAD D.O.O. Lokacija: Hrvatska

Ime projekta: Vjetroelektrana Korlat Opis posla:

Elektromontažni radovi, ispitivanje i puštanje u rad

Tijekom protekle dvije godine HELB je radio na jednoj od najvećih vjetroelektrana u Hrvatskoj, smještenoj u blizini Benkovca, 40-ak kilometara od Zadra, snage 58 MW. Očekuje se da će proizvoditi oko 170 GWh godišnje što je dovoljno da opskrbi više od 50,000 kućanstava. Opseg HELB-ovog posla uključivao je sve elektromontažne radove na TS 33/110 kV Korlat i internoj energetskoj i komunikacijskoj mreži, ispitivanje, parametriranje i puštanje u rad TS Korlat i unutarnje kabelske mreže Korlat Energy Park-a. Projekt je trajao od travnja 2019. do kraja 2020-te godine. Angažirano je bilo 20-ak HELB-ovaca, među kojima su monteri, ispitivači, poslovođe i zaštitari.