Godina: 2021. Kupac: YOUTONE CONSTRUCTION D.O.O. Lokacija: Hrvatska

Ime projekta: Vjetroelektrana Senj Opis posla:

Elektromontažni radovi, ispitivanje i puštanje u rad

Tijekom protekle godine HELB je radio na najvećoj vjetroelektrani u Hrvatskoj, smještenoj na području Grada Senja, koja se sastoji od 39 vjetroagregata izgrađenih na površini od 65 kilometara četvornih, ukupne snage 156 MW, a godišnje će proizvoditi 530 milijuna kWh električne energije. Na TS Senj, HELB-ovi su stručnjaci bili zaduženi za montažu energetskih transformatora, polaganje, spajanje i ispitivanje energetskih i signalno upravljačkih kabela, izradu elaborata podešenja zaštite i drugih elaborata, funkcionalno ispitivanje SN postrojenja, ispitivanje numeričke zaštite i mjerenje otpora uzemljenja.