Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Povećava se broj naprednih korisnika elektroenergetske mreže (eng. Prosumer) koji, pored uobičajene uloge kupca električne energije, mogu pružiti dodatne usluge operateru sustava poput proizvodnje i pohrane električne energije, kao i regulacije potrošnje ili proizvodnje. Rezultirajuća tranzicija prema naprednim mrežama za sobom povlači brojne tehničke izazove pa je potrebno istražiti optimalnu platformu koja će omogućiti simuliranje svih parametara. Cilj projekta je ispitati i usporediti mogućnosti komercijalno dostupnih programskih rješenja i programa otvorenog koda za proračun parametara prijenosnih i distribucijskih mreža radi utvrđenja mogućnosti priključka novih korisnika mreže.

Rezultati projekta položit će temelje za usmjeravanje prema inovativnom načinu provođenja numeričkih proračuna elektroenergetskog sustava koji su neophodni dio usluga koje prijavitelj pruža.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više o projektu: https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/

 

Naziv projekta: Ispitivanje i određivanje mogućnosti simulacijskih alata kod složenih numeričkih proračuna priključenja novih korisnika na mrežu

Ukupna vrijednost projekta: 110.200,00 kn

Ukupni iznos sufinanciranja: 75.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.4.2021. – 30.6.2021.

Kontakt osobe za više informacija: helb@helb.hr

Dodatne informacije: www.strukturnifondovi.hr