Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Na izgradnji nove poslovno proizvodne hale u Gospodarskoj zoni Božjakovina HELB je započeo 2014. godine. Projekt „Izgradnja proizvodne hale za izradu elektroenergetske opreme“, sufinanciran je sredstvima Republike Hrvatske i Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost 2007-2013, “Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća”.

Inače projekt, koji je trajao gotovo dvije godine, obuhvatio je i edukaciju i certificiranje inženjera od strane etabliranih proizvođača elektroenergetske opreme, prvi put izlazak na međunarodne sajmove i nova zapošljavanja. U svakom slučaju stvoreni su preduvjeti za konkurentniju proizvodnju elektroenergetske opreme i postavljeni su temelji novog ciklusa razvoja proizvoda.

Radi se o višestruko većem poslovno-proizvodnom objektu od prijašnjeg, ukupne površine 2.430 m2 poslovno proizvodnog prostora i 3.230 m2 kolnog pristupa i parkirališta, kojim su značajno povećani proizvodni kapaciteti HELB-a. Za izgradnju objekta su se koristili energetski učinkoviti materijali, a optimalnim tehničkim rješenjima grijanja, hlađenja, rasvjete i proizvodnje električne energije iz OIE, značajno se smanjuje potrošnja energenata. Na ovaj način je omogućeno da se više od 50% potreba za energijom podmiruje iz vlastite proizvodnje, ali i postigne svojevrsna energetska neovisnost.

 

Naziv projekta: Izgradnja proizvodne hale za izradu elektroenergetske opreme

Svrha projekta: povećanje proizvodnog kapaciteta i uvođenje nove tehnologije u proizvodnji i ispitivanju elektroenergetskih objekata, u cilju povećanja izvoza

Ime korisnika: HELB d.o.o.

Ukupni iznos projekta: 16.034.174,33 kn

Ukupni iznos odobrene potpore: 5.867.263,09 kn

Trajanje projekta: 01.04.2014. – 8.12.2015.

Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr