Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova“ HELB d.o.o. provodi projekt „Povećanje prodaje na tržištima Europe i Bliskog istoka“ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.07.0101.

HELB je do sada svojim poslovanjem bio pretežno orijentiran na domaće tržište. Planira provesti kampanju izlaganja na međunarodnim sajmovima, konferencijama i forumima, na kojima će prezentirati proizvode koji su rezultat svog razvoja, i tehnološke kapacitete za usluge u elektroenergetici.

Provedba projekta doprinijet će rastu broja ugovora sa stranim partnerima, prihoda od prodaje, izvoza i broja zaposlenih, te ukupnom povećanju aktivnosti na stranim tržištima. Korisnici rezultata projekta su uprava, zaposlenici, kooperanti, domaći partneri i udruge s kojima je ostvarena suradnja.

 

Naziv projekta: Povećanje prodaje na tržištima Europe i Bliskog istoka

Ime korisnika: HELB d.o.o.

Ukupni iznos projekta: 623.383,18 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 451.915,98 kn

Ukupni iznos odobrene potpore: 293.745,38 kn

Trajanje projekta: 02.11.2017.-02.07.2019.

Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr