Javna objava 1

Naziv  projekta: „Poboljšanje IKT infrastrukture HELB-a“

Kontakt osoba: Juraj Badalić, ing.inf.tehn.

Telefon: +385 12781440, GSM: +385 (99) 6094 351

E-pošta: juraj.badalic@helb.hr

Dodatni izvor informacija/dokumentacije: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/pobolj-anje-ikt-infrastrukture-helb-a/

Rok za dostavu ponuda: 23.8.2019.

 

Kratki opis predmeta nabave:

Naručitelj nabavlja sljedeću IKT opremu:

1) Prijenosna grafička stanica s povezanom opremom (4 kom),

2) Prijenosno računalo s povezanom opremom (4 kom),

3) Pisač crno-bijeli (2 kom).

Predmet  nabave  nije  podijeljen  u  grupe.  Ponuditelj  mora  dostaviti  samo  jednu  ponudu  za cjelokupni predmet nabave.

 

Priloženi dokumenti:

Preuzimanje dokumenata

 

Odluka o izboru ponude:

Odluka o izboru ponude-N03 – Nabava prijenosnih računala i laserskog pisača (IKT)