Javna objava 2

Naziv  projekta: „Poboljšanje IKT infrastrukture HELB-a“

Kontakt osoba: Juraj Badalić, ing.inf.tehn.

Telefon: +385 12781440, GSM: +385 (99) 6094 351

E-pošta: juraj.badalic@helb.hr

Dodatni izvor informacija/dokumentacije: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/pobolj-anje-ikt-infrastrukture-helb-a-2/

Rok za dostavu ponuda: 20.11.2019.

 

Kratki opis predmeta nabave:

Naručitelj nabavlja sljedeću IKT opremu:

1) Grafička stanica s povezanom opremom (1 kom)

2) Prijenosno računalo s povezanom opremom (4 kom)

3) Stolno računalo s povezanom opremom (2 kom)

4) Stolno računalo za praćenje i nadzor udaljenih elektroenergetskih objekata s povezanom opremom (1 kom)

5) Ploter (1 kom)

6) Multifunkcijski uređaj (1 kom)

 
Predmet nabave nije podijeljen u grupe. Ponuditelj mora dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupni predmet nabave

 

Priloženi dokumenti:

Preuzimanje dokumenata

 

Odluka o izboru ponude:

Odluka o izboru ponude (N04 – Nabava računala, plotera i multifunkcijskog uređaja)