Javna objava 3

Naziv  projekta: „Poboljšanje IKT infrastrukture HELB-a“

Kontakt osoba: Juraj Badalić, ing.inf.tehn.

Telefon: +385 12781440, GSM: +385 (99) 6094 351

E-pošta: juraj.badalic@helb.hr

Dodatni izvor informacija/dokumentacije: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/pobolj-anje-ikt-infrastrukture-helb-a-3/

Rok za dostavu ponuda: 24.04.2020.

 

Kratki opis predmeta nabave:

Naručitelj nabavlja sljedeću IKT opremu:

1) Softver za obradu dokumenata u PDF formatu (1 kom),

2) Softver za prepoznavanje skeniranog teksta (1 kom),

3) Licenca softvera za uredsko poslovanje – standardni set (65 kom),

4) Licenca softvera za uredsko poslovanje – uži set (40 kom),

5) Edukacija zaposlenih za korištenje softverskog paketa za uredsko poslovanje (10 kom).

Predmet nabave je podijeljen u grupe. Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu ili sve grupe predmeta nabave, uz koju može priložiti dodatne tehničke specifikacije proizvođača ukoliko smatra da one mogu dodatno pojasniti predmet nabave.

Priloženi dokumenti:

Preuzimanje dokumenata

 

Odluka o izboru ponude:

Odluka o izboru ponude(N07 – Komercijalni programi i edukacija za uredsko poslovanje)