Povećanje razvoja novih proizvoda iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Razvojno istraživački projekt „Sustav za optimizaciju gubitaka u naprednim mrežama“ planira razviti sustav za nadzor energetskih tokova sekundarne distribucijske mreže i time omogućiti dubinski uvid u stanje elektroenergetske mreže.

Projekt ima za cilj razviti sustav za kontinuiranu analizu tehničkih parametara distribucije mreže, a koji bi primjenom strojnog učenja procijenio i predvidio tehničke i netehničke gubitke. Sustav uključuje mjernu opremu za ugradnju sekundarne distribucijske mreže, programsku platformu za prihvat, obradu i analizu podataka. Očekivani rezultat uspostavljenog sustava je davanje konkretnog uvida u sekundarnu distribuciju kako bi se provela informirana optimizacija elektroenergetske distribucijske mreže preciznijim geografskim lociranjem te procjenom i predviđanjem gubitaka na vodovima transformatorskih stanica.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više o projektu: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Naziv projekta: Sustav za optimizaciju gubitaka u naprednim mrežama

Ukupna vrijednost projekta: 10.449.192,70 kn

Ukupni iznos sufinanciranja: 7.001.190,66 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.8.2020. – 1.8.2023.

Kontakt osobe za više informacija: helb@helb.hr

Dodatne informacije: www.strukturnifondovi.hr