Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“ HELB d.o.o. provodi projekt „Poboljšanje IKT infrastrukture HELB -a„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.19.0745.

HELB će kroz provedbu projekta nabaviti IKT opremu i programsku podršku potrebnu za unaprjeđenje usluga, povećanje efikasnosti upravljanja informacijama i postizanja visoke razine integriranosti poslovnih procesa. Postojeći ERP/DMS sustav Altibiz će se unaprijediti uvođenjem novih i dogradnjom postojećih modula, i pritom osigurati efikasniju podršku poslovnim procesima. Direktno će doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, povećanju produktivnosti radnika i rastu prodaje na izvoznim tržištima. Ciljani korisnici su uprava društva, zaposlenici i poslovni partneri.

 

Naziv projekta: Poboljšanje IKT infrastrukture HELB -a

Ime korisnika: HELB d.o.o.

Ukupni iznos projekta: 1.666.620,58 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 1.326.902.28 kn

Ukupni iznos odobrene potpore: 995.176,69 kn

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba: Juraj Badalić, tel: +385 1 2781447, juraj.badalic@helb.hr