Javna objava 4

Naziv  projekta: „Poboljšanje IKT infrastrukture HELB-a“

Kontakt osoba: Juraj Badalić, ing.inf.tehn.

Telefon: +385 12781440, GSM: +385 (99) 6094 351

E-pošta: juraj.badalic@helb.hr

Dodatni izvor informacija/dokumentacije: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/pobolj-anje-ikt-infrastrukture-helb-a-4/ 

Rok za dostavu ponuda: 09.10.2020.  
 

Kratki opis predmeta nabave:

Naručitelj nabavlja sljedeću IKT opremu:

1) Serverska oprema (1 kom),

2) UPS napajanje (2 kom),

3) Licenca softvera za povezivanje korisnika sa serverom (25 kom).

Predmet nabave je podijeljen u grupe. Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu ili sve grupe predmeta nabave, uz koju može priložiti dodatne tehničke specifikacije proizvođača ukoliko smatra da one mogu dodatno pojasniti predmet nabave.  

Priloženi dokumenti:

Preuzimanje dokumenata  

Odluka o izboru ponude:

Odluka o izboru ponude (N14 – Server s dodatnom opremom i programima)