Javna objava 5

Naziv  projekta: „Poboljšanje IKT infrastrukture HELB-a“

Kontakt osoba: Juraj Badalić, ing.inf.tehn.

Telefon: +385 12781440, GSM: +385 (99) 6094 351

E-pošta: juraj.badalic@helb.hr

Dodatni izvor informacija/dokumentacije: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/pobolj-anje-ikt-infrastrukture-helb-a-5/

Rok za dostavu ponuda: 15.01.2021.

  

Kratki opis predmeta nabave:

Naručitelj nabavlja sljedeću IKT opremu:

1) Prijenosno računalo s povezanom perifernom(dodatnom) opremom (4 kom),

2) Prijenosno računalo/tablet (5kom),

3) Skener(multifunkcijski uređaj formata A3) (1kom),

4) Skener (beskontaktni skener) (1kom),

5) Web kamera (4kom),

6) Broadband modem/router (4kom),

7) Pisač u boji (1kom),

8) Pisač za etikete (1kom),

9) Bežični čitač QR koda (1kom),

10) Pisač QR koda (1kom),

11) Softver za generiranje QR koda.

Predmet nabave je podijeljen u grupe. Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu ili sve
grupe predmeta nabave, uz koju može priložiti dodatne tehničke specifikacije
proizvođača ukoliko smatra da one mogu dodatno pojasniti predmet nabave.

Priloženi dokumenti:

Preuzimanje dokumenata

Odluka o izboru ponude:

Odluka o izboru ponude(N12 – Ostala IT oprema i programi)